“Mój kolorowy AUTentYZM”

Zebrano 2 233 zł z 500 000 zł

Fundacja Naszpikowani od lat zajmuje się wsparciem osób z chorobami nowotworowymi. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność o pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności osobom ze spektrum autyzmu, z trudnościami w kontaktach rówieśniczych oraz innymi deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w rzeczywistości. W związku z tym, że coraz częściej do fundacji zgłaszają się rodzice dzieci oraz dorośli ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, powstał pomysł otworzenia ośrodka, w którym te osoby znajdą specjalistyczną pomoc.

Skala problemu i liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Aktualna liczba osób, która zgłosiła się do nas o pomoc przekroczyła już 80. Chcielibyśmy pomóc wszystkim, jednak niesienie pomocy wymaga wysiłku oraz ogromnych nakładów finansowych. W związku z tym w imieniu wszystkich tych osób prosimy o wsparcie, aby nasza pomoc mogła dotrzeć do każdego kto jej potrzebuje i była przy tym bezpłatna.

Relacje z otwarcia:

Polskie Radio Białystok

TVP Białystok

Kurier Poranny

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 5.00 zł