O lepsze jutro dla Jasia

Zebrano 1 882 zł z 30 000 zł

Jaś to 4-letni chłopiec, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1) i wadę serca (VSD). SMA zabrało już jemu możliwość samodzielnego oddychania i jedzenia.
Dzięki zmianom w jego rehabilitacji i terapii, m.in. zwykłe masaże zostały zastąpione na metodę Vojty i NDT Bobath, lekowi Spinraza, pracy specjalistów (do zespołu dołączył też neurologopeda) i naszej u Jasia widać już pierwsze postępy, zarówno w sferze ruchowej jak i intelektualnej.

Wielką szansę na lepsze życie chłopca daje nowoczesny system C-Eye® , który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną terapię osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki, z mózgowym porażeniem dziecięcym bądź takich pacjentów jak Jaś, z SMA. Urządzenie umożliwia nawiązanie komunikacji za pomocą technologii śledzenia wzroku. Moduł neurorehabilitacji uaktywnia funkcje językowe, postrzeganie przestrzeni, pamięć i procesy myślowe. Natomiast moduł komunikacji stymuluje wzrok, wspomagając jednocześnie codzienne funkcjonowanie. Możliwość umieszczania własnych treści/obrazów, pozwala je dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka.
Urządzenie jakim jest System C-Eye® firmy AssisTech wraz z oprzyrządowaniem wpłynie korzystnie na niwelowanie barier w komunikacji wynikającej z choroby jaką jest SMA. Postać SMA, na którą choruje Jaś uniemożliwia mu swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji.
Urządzenie C-Eye® wpłynie na zdecydowaną poprawę komunikacji oraz umożliwi alternatywny sposób komunikacji Jasia z otoczeniem, co jest kluczowe w związku z brakiem mowy werbalnej. Niestety zakup takiego urządzenia to spory wydatek, dlatego też Jaś liczy na Waszą pomoc! ?❣️

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 5.00 zł